پر کردن قسمت‌های * دار، الزامیست

در صورتی که در یکی از خطوط منتهی به تهران (آزادی) مشغول هستید، از نوشتن حرف ط خودداری کنید.

لطفاً شماره همراه خود را بدون درج ۰ (صفر) بنویسید