giude

کارتخوان البرزکارت

در هنگام سوار شدن، کارت را در فاصله کمتر از ۵ سانتیمتر، به صورت موازی، به دستگاه نزدیک کنید. با شنیدن صدای بوق و چشمک زدن چراغ سبز (شکل اول، قسمت ۴)، مبلغ کرایه از کارت شما کسر شده، باقیمانده‌ی اعتبار کارت، روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود (شکل دوم).

credit

مقدار باقی مانده اعتبار البرزکارت
پس از کسر کرایه

پس از انجام عملیات، کارت را از دستگاه دور کنید و قبل از اتمام موجودی کارت، به مراکز فروش و یا شارژ کارت مراجعه فرمایید.
در حال حاضر برای شارژ مجدد البرز کارت یا تهیه کارت جدید، ۲۳ ایستگاه مکانیزه فعال مستقر در شهر کرج، در دسترس است.

نکاتی در مورد کارت شما

  • از سوراخ کردن یا خم کردن کارت خود داری کنید.
  • البرز کارت، همانند پول نقد است. لطفاً در حفظ و نگهداری آن دقت فرمایید. در صورت مفقود شدن، شرکت ارائه کننده، هیچ مسوولیتی نخواهد داشت.
  • در نگهداری کارت خود دقت فرمایید زیرا البرز کارت یک سرمایه زیرساختی به حساب می‌آید و برای تولید هر کارت، هزینه گزاف ارزی صرف شده است.
  • این کارت در آینده، قابلیت استفاده به عنوان کارت شهروندی را نیز خواهد داشت.
  • کارت شما قابل شارژ مجدد است.
  • البرزکارت شما در صورت آسیب دیدن یا شکسته شدن، قابل تعویض نیست.
  • امکان پرداخت هزینه سفر چند مسافر با یک کارت وجود دارد. برای این منظور، با هر بار نزدیک کردن کارت به دستگاه، هزینه یک سفر از آن کسر می‌گردد.
  • قبل از اتمام موجودی کارت، به مراکز فروش و یا شارژ کارت مراجعه نمایید.