با شروع ماه میهمانی خدا، جشنواره رمضان البرز کارت برگزار می گردد.
این جشنواره از تاریخ ۴ خرداد ماه شروع و تا ۶ تیر ماه ادامه دارد. در این مدت همکاران ما در باجه ها جهت ارائه خدمات و ثبت نام متقاضیان در جشنواره در خدمت مشتریان محترم می باشند.
رمضان-تایید نهایی