مراسم اهدا جوائز به برندگان جشنواره کتابخوانی برگزار شد و به سه نفر از همکاران عزیز، کارت هدیه ۵۰/۰۰۰ تومانی اهدا گردید.

برندگان عبارتند از :
۱- آقای محمد رضا رضایی
۲- آقای امیر طاعتی
۳۳- آقای محمد همتی

 

poster

 

0003 0002 0001