جلسه واحد فروش و تیم اجرایی شرکت ارتباطات هدی ارقام در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ در سالن اجتماعات سازمان اتوبوسرانی کرج برگزار گردید.

001 002 003