مراسم اهدا جوایز به شرکت کنندگان جشنواره سپاس در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۸ در محل شرکت هدی ارقام برگزار گردید و به ۹ نفر از برگزیدگان در قرعه کشی مبلغ پانصد هزار تومان کارت هدیه پرداخت گردید.

001 002 003