در حال حاضر البرز کارت را از کلیه ایستگاه‌های فعال در سطح شهر، مراکز فروش مربوط به پروژه‌ی بلیت الکترونیکی اتوبوسرانی کرج و سایر نقاطی که متعاقباً اعلام می‌شود، می‌توان تهیه کرد.
لازم به یادآوریست که در هر تراکنش، مبلغ کرایه از اعتبار کارت شما کسر خواهد شد و شما پس از پایان این اعتبار، برای شارژ مجدد، کارت را به مراکز فروش و شارژ البرز کارت ارائه دهید یا ضمن تماس با شماره تلفنی که در پایین همین صفحه درج شده است، مراتب را اعلام نمایید.