جشنواره رانندگان نمونه در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۵ در شرکت هدی ارقام برگزار گردید و ۲۰ عدد کارت هدیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و سه عدد ربع سکه بهار آزادی به رانندگان نمونه تقدیم گردید.

 

photo_2016-10-29_09-08-52

photo_2016-10-29_09-02-08

 

photo_2016-10-29_09-00-07

 

photo_2016-10-29_08-43-25