جشنواره اهدا سیم کارت رایگان با مشارکت شرکت ارتباطات هدی ارقام و ایرانسل برگزار شد و سیم کارت رایگان ایرانسل به دارندگان البرز کارت اهدا شد.

001

 

002

 

003